Kies uw beroep

Tandarts
Tandarts
Huisarts
Huisarts
Medisch specialist
Medisch specialist
Apotheker
Apotheker
Staat uw beroep er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Dan berekenen wij het voor u.

SPMS
ABP
PFZW
Bent u bij het SPMS verzekerd als werknemer of als zelfstandige?
Wat is uw parttime percentage
€  

Uw inkomen ligt onder de aftoppingsgrens

U hebt aangegeven dat uw fulltime bruto jaarsalaris of winst uit onderneming minder dan {{ maxSalary | euro }} is. Er kan daarom geen berekening worden gemaakt. Wilt u meer inzicht in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel geld bouwt u op voor later?
Sinds 1997 is het Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) ‘gesloten’. Dat betekent dat u vanaf 1997 geen pensioen meer opbouwt via dit pensioenfonds.

Sinds 1997 moeten tandartsen hun eigen pensioenopbouw regelen. Hopelijk hebt u inderdaad al iets geregeld, bijvoorbeeld met lijfrentes.

Belangrijk om te weten als u later meer geld wilt
Sinds 2015 geldt er een ‘aftopping’ van uw pensioengevend inkomen. Dit betekent dat u alleen nog fiscaal vriendelijk pensioen mag opbouwen over het bedrag tot {{ this.maxSalary | euro }} bruto per jaar. Het maakt niet uit of dit inkomen winst uit onderneming is of loon. Het gevolg is dat maar tot {{ jaarruimte | euro }} per jaar fiscaal vriendelijk pensioen mag opbouwen.

Extra geld voor later? Er zijn meer manieren
Bouwt u alleen pensioen op volgens uw ‘fiscale jaarruimte’? Dan bouwt u waarschijnlijk minder pensioen op dan u zou willen. Extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld ook bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzijzetten?

Hoeveel geld bouwt u op voor later?
Sinds 1997 regelen tandartsen hun eigen pensioenopbouw. Hopelijk hebt u inderdaad iets geregeld, bijvoorbeeld met lijfrentes.

Belangrijk om te weten als u later meer geld wilt
Sinds 2015 geldt er een ‘aftopping’ van uw pensioengevend inkomen. Dit betekent dat u alleen nog fiscaal vriendelijk pensioen mag opbouwen over het bedrag tot {{ this.maxSalary | euro }} bruto per jaar. Het maakt niet uit of dit inkomen winst uit onderneming is of loon. Het gevolg is dat u maar tot {{ jaarruimte | euro }} per jaar fiscaal vriendelijk pensioen opbouwt.

Extra geld voor later? Er zijn meer manieren
Bouwt u alleen pensioen op volgens deze ‘fiscale jaarruimte’? Dan bouwt u waarschijnlijk minder pensioen op dan u zou willen. Extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld ook bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzijzetten?

U kunt {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar extra regelen voor uzelf

Uw huidige inkomen
Dit had u aan pensioen opgebouwd als uw gehele salaris meetelde voor uw pensioenopbouw, gerekend vanaf 2015
Echter, dit is wat u door alle beperkingen opbouwt, gerekend vanaf 2015

Deze bedragen zijn een indicatie. De precieze bedragen hangen samen met wat u eventueel al voor 2015 hebt opgebouwd. Bovendien rekenen we met een fictief rendement van 4% netto. De uiteindelijke bedragen kunnen daarom anders zijn.

Toelichting
Per 1 januari 2015 heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd die de pensioenopbouw versobert. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van huisartsen. Uw pensioen wordt opgebouwd via een zogenaamde `vaste bedragenregeling` met een jaarlijkse verhoging. Op grond van deze pensioenregeling bouwt u nu {{ result.OpOpbouw | euro }} bruto per jaar op.

U bouwt geen pensioen op over uw volledige inkomen.
Vergelijken we uw versoberde pensioenopbouw vanaf 2015 met iemand die geen versoberd pensioen heeft op basis van 70% van zijn gemiddelde salaris? Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum levenslang {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan pensioen.

Wilt u een pensioen dat in de buurt komt van 70% van uw gemiddelde loon?
Dan hebt u op uw pensioendatum een extra bedrag nodig van ongeveer {{ result.OpKapitaal | euro }} netto. Dit extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzij zetten?

Toelichting
Per 1 januari 2015 heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd die de pensioenopbouw versobert. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van apothekers die pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds SPOA. Uw pensioen wordt opgebouwd op basis van een beschikbare premieregeling met directe omzetting in pensioenaanspraken. Er geldt ook een maximaal pensioengevend inkomen. In 2020 is het maximale salaris waarover u pensioen kun opbouwen {{ maxSalaryApotheker | euro }} bruto.

U bouwt geen pensioen op over uw volledige inkomen
Vergelijken we uw pensioenopbouw vanaf 2015 met iemand die een niet versoberd pensioen heeft, op basis van 70% van zijn gemiddelde salaris? Dan ontvangt u op uw pensioendatum {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan pensioen.

Wilt u een pensioen dat in de buurt komt van 70% van uw gemiddelde loon?
Dan hebt u op uw pensioendatum een extra bedrag nodig van ongeveer {{ result.OpKapitaal | euro }} netto. Dit extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzij opzijzetten?

Toelichting
Per 1 januari 2015 heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd die de pensioenopbouw versobert. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van medisch specialisten die deelnemen aan het SPMS. Uw pensioen wordt opgebouwd via een zogenaamde `vaste bedragenregeling` met een jaarlijkse verhoging. Op grond van deze pensioenregeling bouwt u nu {{ result.OpOpbouw | euro }} bruto per jaar op.

U bouwt geen pensioen op over uw volledige inkomen
Vergelijken we uw versoberde pensioenopbouw vanaf 2015 met iemand die geen versoberd pensioen heeft, op basis van 70% van zijn gemiddelde salaris? Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum levenslang {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan pensioen.

Wilt u een pensioen dat in de buurt komt van 70% van uw gemiddelde loon?
Dan hebt u op uw pensioendatum een extra bedrag nodig van ongeveer {{ result.OpKapitaal | euro }} netto. Dit extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzijzetten?

Toelichting
Per 1 januari 2015 heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd die de pensioenopbouw versobert. Dat noemen we aftopping. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van medisch specialisten die pensioen opbouwen bij het ABP. Uw pensioen wordt bij ABP opgebouwd op basis van uw gemiddeld verdiende salaris. In 2020 is het maximale salaris waarover u pensioen kunt opbouwen {{ maxSalary | euro }} bruto.

U bouwt geen pensioen op over uw volledige inkomen
Vergelijken we uw versoberde pensioenopbouw vanaf 2015 met iemand die een niet versoberd pensioen heeft, op basis van 70% van zijn gemiddelde salaris? Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum levenslang {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan pensioen.

Wilt u een pensioen dat in de buurt komt van 70% van uw gemiddelde loon?
Dan hebt u op uw pensioendatum een extra bedrag nodig van ongeveer {{ result.OpKapitaal | euro }} netto. Dit extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzijzetten?

Toelichting
Per 1 januari 2015 heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd die de pensioenopbouw versobert. Dat noemen we aftopping. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van medisch specialisten die pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Uw pensioen wordt bij PFZW opgebouwd op basis van uw gemiddeld verdiende salaris. In 2020 is het maximale salaris waarover u pensioen kunt opbouwen {{ maxSalary | euro }} bruto.

U bouwt geen pensioen op over uw volledige inkomen
Vergelijken we uw versoberde pensioenopbouw vanaf 2015 met iemand die een niet versoberd pensioen heeft, op basis van 70% van zijn gemiddelde salaris? Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum levenslang {{ opReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan pensioen.

Wilt u een pensioen dat in de buurt komt van 70% van uw gemiddelde loon?
Dan hebt u op uw pensioendatum een extra bedrag nodig van ongeveer {{ result.OpKapitaal | euro }} netto. Dit extra geld voor later kunt u bijvoorbeeld bijeensparen of beleggen. Maar wat is verstandig in uw situatie? En hoeveel moet u dan elke maand opzijzetten?

U hebt geen pensioentekort

Op uw pensioendatum ontvangt u op jaarbasis hetzelfde ouderdomspensioen ten opzichte van de situatie dat uw pensioenopbouw niet zou zijn afgetopt. Hebt u hieraan genoeg?

Als u overlijdt, wat hebt u dan geregeld voor uw gezin?
Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan hebt u nog een klein nabestaandenpensioen verzekerd bij het SPT. Dit is sinds het sluiten van het pensioenfonds in 1997 niet meegegroeid met uw inkomen. Samen met de uitkering van uw eventuele lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente heeft uw gezin al wat inkomen. Maar vaak heeft uw gezin meer geld nodig om rond te kunnen komen. U kunt dit oplossen met een overlijdensrisicoverzekering.

Als u overlijdt, wat hebt u dan geregeld voor uw gezin?
Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan geeft de uitkering van uw eventuele lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente al iets verlichting. Maar vaak heeft uw gezin meer geld nodig om rond te kunnen komen. U kunt dit oplossen met een overlijdensrisicoverzekering.

Bij uw overlijden loopt uw partner levenslang {{ npReductionValue | euro }} bruto per jaar mis

De versobering van uw pensioen zorgt er ook voor dat uw gezin straks minder geld krijgt via het nabestaandenpensioen. Vergelijken we het versoberde nabestaandenpensioen vanaf 2015 met iemand die geen versoberd nabestaandenpensioen zou ontvangen, op basis van 70% van het gemiddelde salaris? Dan ontvangt uw partner levenslang {{ npReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan nabestaandenpensioen. U kunt dit oplossen met een overlijdensrisicoverzekering.

De versobering van uw pensioen zorgt er ook voor dat uw gezin straks minder geld krijgt via het nabestaandenpensioen. Vergelijken we het versoberde nabestaandenpensioen vanaf 2015 met iemand die geen versoberd nabestaandenpensioen zou ontvangen, op basis van 70% van het gemiddelde salaris? Dan ontvangt uw partner levenslang {{ npReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan nabestaandenpensioen. U kunt dit oplossen met een overlijdensrisicoverzekering.

De versobering van uw pensioen zorgt er ook voor dat uw gezin straks minder geld krijgt via het nabestaandenpensioen. Vergelijken we het versoberde nabestaandenpensioen vanaf 2015 met iemand die geen versoberd nabestaandenpensioen zou ontvangen, op basis van 70% van het gemiddelde salaris? Dan ontvangt uw partner levenslang {{ npReductionValue | euro }} bruto per jaar minder aan nabestaandenpensioen. U kunt dit oplossen met een overlijdensrisicoverzekering.

Geen achteruitgang voor uw gezin

Als u overlijdt ontvangen uw nabestaanden hetzelfde aan nabestaandenpensioen per jaar.